FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

११.१५ आ.व. २०७८.०७९ पाँचौ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 03/01/2022 - 03:51 PDF icon ११.१५ आ.व. २०७८.०७९ पाँचौ कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

१०.१६ आ.व. २०७८.०७९ चौथो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/31/2022 - 12:14 PDF icon १०.१६ आ.व. २०७८.०७९ चौथो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०९.०५ आ.व. २०७८.०७९ तेश्रो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 12/26/2021 - 13:50 PDF icon २०७८.०९.०५ आ.व. २०७८.०७९ को तेश्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०८.०१ आ.व. २०७८.०७९ दोश्रो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 11/21/2021 - 19:14 PDF icon ०८.०१ आ.व. २०७८.०७९ दोश्रो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०७.०७ आ.व. २०७८.०७९ प्रथम कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 10/25/2021 - 11:56 PDF icon ०७.०७ आ.व. २०७८.०७९ प्रथम कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०२.२६ आ.व. २०७७.०७८ बाह्रौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 06/10/2021 - 12:57 PDF icon ०२.२६ आ.व. २०७७.०७८ बाह्रौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०२.१८ आ.व. २०७७.०७८ एघारौं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 06/01/2021 - 15:46 PDF icon ०२.१८ आ.व. २०७७.०७८ एघारौं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०१.२४ आ.व. २०७७.०७८ दशौं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 05/10/2021 - 19:49 PDF icon ०१.२४ आ.व. २०७७.०७८ दशौं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०१.१२ आ.व. २०७७.०७८ नवौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 05/10/2021 - 11:46 PDF icon ०१.१२ आ.व. २०७७.०७८ नवौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

१२.२९ आ.व. २०७७.०७८ आठौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/13/2021 - 12:22 PDF icon १२.२९ आ.व. २०७७.०७८ आठौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

Pages