FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०९.२७ बिद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 01/12/2021 - 08:17 PDF icon ०९.२७ बिद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना.pdf

०८.२३ सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 12/08/2020 - 07:47 PDF icon ०८.२३ सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

०५.१८ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना!

७७/७८ 09/03/2020 - 12:54 PDF icon ०५.१८ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना!

७६/७७ 01/03/2020 - 09:28 PDF icon ०९.१६ सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना!

७६/७७ 12/09/2019 - 10:45 PDF icon ०८.२३ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना.pdf

नदीजन्य पदार्थको सिलबन्दी दरभाउपत्रआव्हान सम्बन्धी पुन: सूचना!

७६/७७ 10/21/2019 - 13:11 PDF icon ०७.०४ नदीजन्य पदार्थको सिलबन्दी दरभाउपत्रआव्हान सम्बन्धी पुन सूचना.pdf

नदीजन्य पदार्थको सिलबन्दी दरभाउपत्रआव्हान सम्बन्धी सूचना!

७६/७७ 09/27/2019 - 11:57 PDF icon ०६.१० नदीजन्य पदार्थ सूचना.pdf

नदीजन्य पदार्थ उत्नखनन्/संकलन सम्नाबन्धी सूचना!

७६/७७ 08/19/2019 - 12:26 PDF icon ०५.०१ नदीजन्य पदार्थ सूचना.pdf

ब्याकहो लोडर खरिद सम्बन्धी सूचना!

७६/७७ 08/19/2019 - 12:14 PDF icon ०५.०१ ब्याकहो लोडर सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना!

७५/७६ 05/10/2019 - 06:23 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना.pdf

Pages