FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०७.०१  गाउँपालिका भित्रका क्षेत्रहरुको भूउपयोग सम्बन्धी निर्णय

२०७९।०८० 10/24/2022 - 06:03 PDF icon ०७.०१ भूउपयोग सम्बन्धी निर्णय.pdf

०६.०९ गाउँ शिक्षा समितिको पहिलो वैठकका निर्णयहरु

२०७७।०७८ 09/26/2020 - 07:12 PDF icon ०६.०९ गाउँ शिक्षा समितिको पहिलो वैठकका निर्णयहरु.pdf

०६.०५ आ.व. २०७७.०७८ को तेश्रो कार्यालय वैठकको निर्णय

२०७७।०७८ 09/22/2020 - 10:46 PDF icon ०६.०५ आ.व. २०७७.०७८ को तेश्रो कार्यालय वैठकको निर्णय.pdf

०५.२० सुनिलस्मृति गाउँपालिका र प्युठान नगरपालिकाका प्रमुख विच कोभीड-१९ बारे बसेको बैठकको निर्णयहरु

२०७७।०७८ 09/07/2020 - 11:20 PDF icon ०५.२० प्युठान नगरपालिकाका प्रमुख विच कोभीड-१९ बारे बसेको बैठकको निर्णयहरु.pdf

०५.१३ विपत् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको वैठकको निर्णय

२०७७।०७८ 08/31/2020 - 10:57 PDF icon ०५.१३ विपत् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको वैठकको निर्णय.pdf

०५.११ स्वर्गद्वारी नगरपालिका प्रमुख सँगको वैठक

२०७७।०७८ 08/28/2020 - 14:45 PDF icon ०५.११ स्वर्गद्वारी नगरपालिका प्रमुख सँगको वैठक.pdf

०५.०३ अध्यक्ष ज्यु संग नियमित कार्यालय बैठकको निर्णय

२०७७।०७८ 08/19/2020 - 12:34 PDF icon ०५.०३ अध्यक्ष ज्यु संग नियमित कार्यालय बैठकको निर्णय.pdf

०४.२७ मासिक कार्यालयको बैठक निर्णय

२०७७।०७८ 08/18/2020 - 12:01 PDF icon ०४.२७ मासिक कार्यालयको बैठक निर्णय.pdf