FAQs Complain Problems

समाचार

न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम

Read More

लैंगिक हिँसा विरुद्धको १६ दिने अभियान

Read More

परम्परागत तरिकाले चिउरी प्रशोधन गर्दै कृषकहरु

Read More

घोडागाउँ, रातामाटा

Read More

सुलिचौर बजार

Read More

परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम

Read More

गाउँपालिका परिचय

संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको ७ वटा प्रदेश मध्ये भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतीक विविधतायुक्त लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने रोल्पा जिल्लाको १० वटा स्थानिय तह (१ नगरपालिका, ९ गाउँपालिका) मध्ये पुर्बी रोल्पाको ब्यापारिक नाका समेत रहेको छ यस सुनिल स्मृति गाउँपालिका । यस गाउँपालिकाको पुर्वमा लुङ्री गाउँपालिका र प्युठान जिल्लाको प्युठान नगरपालिका, पश्चिममा रोल्पा नगरपालिका र रुन्टिगढी गाउँपालिका, उत्तरमा सुनछहरी र रोल्पा नगरपालिका र दक्षिणमा प्युठान जिल्ला रहेको छ । साविकका ६ वटा गा वि स समेटी ८ वटा वडामा विभक्त यस गाउँपालिकामा कृषि, पशुपालन, जलविधुत, औधोगिक विकास साथै रय

Pages

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी ब्लक

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- दर्ता, नविकरण, स्वीकृति
सेवा समयः- गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बाट
जिम्मेवार अधिकारीः- अध्यक्ष/ श्रोत व्यक्ति
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका शिक्षा शाखा र गाउँपलिका अध्यक्ष
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
सम्बन्धित विद्यालय वा व्यवस्थापन समितिको अनुरोध पत्र ।
विद्यालय संचालन वा कक्षा अपग्रेडका लागि तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्ण प्रतिलिपि ।
नयाँ संचालन गरिने विद्यालयको शिक्षा नियमावली बमोजिम विद्यालयको विवरण भरिएको फारम ।
नजिकको समान तहका २ विद्यालय बाट सहमती पत्रको प्रतिलिपि ।
विद्यालयको नामको भवन तथा भाडाको भवन भएमा घरजग्गा कर तिरेको कर चुक्ता पत्र प्रतिलिपि ।
घर भाडामा लिएको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि ।
सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस ।
सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस तथा प्रमाणिकरण
सेवा समयः- एक दिन वा प्राविधिकको स्थलगत निरिक्षण पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- गाउँपालिका
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका प्राविधिक शाखा (नक्सापास उपशाखा) र गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
गा.पा. कार्यालयले उपलब्ध गराएको निवेदन ।
नक्सा पासको सक्कल र प्रतिलिपि ।
पूर्जाको प्रतिलिपि, ना.प्र.को प्रतिलिपि र फोटो २ प्रति ।
घरजग्गा कर तिरेको चुक्ता पत्र र मालपोत रसिदको प्रतिलिपि ।
चारै दिशा बाट खिचिएको प्रस्ट देखिने फोटो १/१ प्रति ।
सम्बन्धित प्रविधिकको स्थलगत निरीक्षणको प्रतिबेदन ।
सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस तथा प्रमाणिकरण
सेवा समयः- ७ दिन देखि १० दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- अध्यक्ष/ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/ वडा अध्यक्ष/ सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका नक्सा पास शाखा
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
गा.पा. कार्यालयले उपलब्ध गराएको फाराम ।
जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाका प्रतिलिपि ।
ना.प्र.प. को प्रतिलिपि र फोटो २ प्रति ।
नापी शाखाबाट प्रमाणित कित्ता नापी नक्सा (ब्लु प्रिन्ट/ट्रेस) ।
ईन्जिनियरिंग काउन्सीलमा दर्ता भएका ईन्जिनियरहरुले बनाएको राष्ट्रिय भवन निर्माण आचारसंहिता २०७२ अनुसार भवनको नक्सा ।
डिजाइन गर्ने ईन्जिनियरको ईन्जिनियरिंग काउन्सीलमा दर्ता भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
नियमानुसार कर तथा मालपोत तिरेको रसिद ।
साँध सधियारको मन्जुरी ।
सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस तथा प्रमाणिकरण
सेवा समयः- ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- अध्यक्ष/ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/ वडा अध्यक्ष/ सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका/वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन ।
ना. प्र. प. को प्रतिलिपि ।
आयश्रोतको प्रमाण कागजातहरुको सक्कल र प्रतिलिपि ।
घर भाडा बापत प्राप्त आयमा बहाल कर तिरेको प्रमाण र गाउँपालिकालाई बहाल कर बुझाएको रसिदको प्रतिलिपि ।
व्यवसायबाट आयश्रोत प्रमाणीत गर्नु परेमा:
स्थानीय निकायमा दर्ता/नविकरण प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
आन्तरीक  राजश्व  कार्यालयमा दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
अघिल्लो आ.ब.को कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
अघिल्लो आ.ब.को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि ।
सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस तथा प्रमाणिकरण
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- गाउँपालिका/वडा कार्यालय
सेवा दिने कार्यालयः- अध्यक्ष/ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/ वडा अध्यक्ष/ सचिव
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन ।
घर भएको स्थानको ज.ध.प्र.पत्रको प्रतिलिपि ।
निवेदकको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि ।
घर नक्सापास इजाजत पत्रको प्रतिलिपि ।
घरजग्गा कर चुक्ता पत्र र मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ।
घर निर्माणको आंशिक वा पूर्ण सम्पन्न पत्रको प्रतिलिपि ।
सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस तथा प्रमाणिकरण
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- शहरी क्षेत्र रु. ४००/- सहरउन्मुख क्षेत्र रु.३००/- ग्रामिण क्षेत्र रु.१००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
कार्यालयले उपलब्ध गराएको निवेदन फाराम ।
निवेदकको ना.प्र. पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।
जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि ।
सम्बन्धित जग्गाको स्पस्ट नापी नक्सा/ट्रेस ।
आवश्यक परेमा सर्जमिन मुचुल्का ।

Pages

जानकारी