FAQs Complain Problems

सुनिलस्मृति गाउँपालिका, सुलिचौर

Read More

अरेश बस्ती सहितको लिस्ने लेक

Read More

घायथान, मिझिङ

Read More

मल्लारानी शान्ति बाटिका, तेवाङ

Read More

त्रिपुरेश्वरी मन्दिर, खुंग्री

Read More

सुनिलस्मृति पार्क, गजुल

Read More

गजुलकोट दरबार, गजुल

Read More

तेवाङवस्ति, तेवाङ

Read More

रातामाटा, घोडागाउँ

Read More

सुनिलस्मृति गाउँपालिका प्रवेशद्वार सहित शिवालय मन्दिर, खुंग्री

Read More

गाउँपालिका वृत्तचित्र

गाउँपालिका परिचय

संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको ७ वटा प्रदेश मध्ये भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतीक विविधतायुक्त लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने रोल्पा जिल्लाको १० वटा स्थानिय तह (१ नगरपालिका, ९ गाउँपालिका) मध्ये पुर्बी रोल्पाको ब्यापारिक नाका समेत रहेको छ यस सुनिल स्मृति गाउँपालिका । यस गाउँपालिकाको पुर्वमा लुङ्री गाउँपालिका र प्युठान जिल्लाको प्युठान नगरपालिका, पश्चिममा रोल्पा नगरपालिका र रुन्टिगढी गाउँपालिका, उत्तरमा सुनछहरी र रोल्पा नगरपालिका र दक्षिणमा प्युठान जिल्ला रहेको छ । साविकका ६ वटा गा वि स समेटी ८ वटा वडामा विभक्त यस गाउँपालिकामा कृषि, पशुपालन, जलविधुत, औधोगिक विकास साथै रय

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857824775

प्रवक्ता

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
विधवा महिलाको लागि पतिको मृत्युदर्ता, मृतकसँग विवाह दर्ता मृत्युपछिको नाता प्रमाणित प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि अपांगताको वर्ग खुलेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र नावालक भएमा जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
दलित बालबालिकाको लागि जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, बाबु र आमाको विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि ।
सम्बन्धित व्यक्तिको पासपोर्ट साइजको २/२ प्रति फोटो ।
बसाईसराई गरी आएकोमा बसाईसराई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
नोट: स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने साथै ज्येष्ठ नागरिकको हकमा हरेक वर्षको श्रावण १ गते भित्र र अन्यको हकमा जुनसुकै बखत आवेदन गर्नसक्ने
सेवा प्रकारः- पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र नि:शुल्क त्यस पछि रु. ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-
अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि ।
सम्बन्धित व्यक्तिले भरी पेश गरेको सम्बन्ध विच्छेद अनुसुची फाराम ।
सुचकको नागरिता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।
सेवा प्रकारः- पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र नि:शुल्क त्यस पछि रु. ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-
बसाई सरी आएकाको हकमा बसाई सराई दर्ता अनुसुची फाराम भरी पेश (बसाईसराई गर्नुपर्ने दर्ता प्रमाणपत्र सहित) ।
सुचकको ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि ।
मुलीको ना.प्र.पत्र ।
घर, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपी र सो नभएको हकमा बसाइ खुल्ने प्रमाण कागज ।
बसाईसराई गरी आएकाहरुको नागरिताको प्रतिलिपि/जन्म दर्ता प्रमाण पत्र ।
सेवा प्रकारः- पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र नि:शुल्क त्यस पछि रु. ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-
पति पत्नी दुवैले संयुक्त रुपमा सहिछाप गरेको विवाह दर्ता अनुसूची फाराम ।
पति पत्नी स्वयं अनिवार्य उपस्थिति हुनु पर्ने ।
पतिको नागरिकताको सक्कल र प्रतिलिपि अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ।
पत्नीको विवाह हुनु अगावै नागरिता बनाएको भए अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ।
पत्नीको नागरिकता प्रमाण पत्र नबनाएको भए जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।
पत्नीको पिता वा माइती तर्फको एकाघरको नागरिकता प्रतिलिपि ।
सेवा प्रकारः- पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र नि:शुल्क त्यस पछि रु. ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-
सूचकले भरी पेश गरेको मृत्यु दर्ता अनुसूची फाराम ।
सचकको ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि ।
मृतकको ना.प्र. पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।
गा.पा. बाहिरबाट आएको हकमा बसाइसराई दर्ता प्रमाणपत्र सक्कल र प्रतिलिपि ।
अस्पतालमा मृत्यु भएको भए मृत्यु प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
सेवा प्रकारः- पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र नि:शुल्क त्यस पछि रु. ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-
सूचकले भरी पेश गरेको जन्म दर्ता अनुसुची फाराम ।
सुचकको ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि ।
नवजात शिशुको बाबु र आमाकोना.प्र.पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।
नवजात शिशुको बाबु र आमाको विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।
गा.पा. बाहिरबाट आएको व्यक्तिको हकमा बसाईसराई दर्ताको प्रमाणपत्र को प्रतिलिपि ।
अस्पतालमा जन्म भएको भएमा सो को प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

Pages

जानकारी